Rola IR i IGF1R w patogenezie CeH cz. 4

U pacjentów opornych na leptynę stwierdzono prawidłową czynność tarczycy lub niski poziom FT4 w połączeniu z prawidłowymi poziomami TSH, podobnie jak u pacjentów z mutacjami w IRS4. Jednak ci pacjenci wykazywali przesadzoną i utrzymującą się odpowiedź TSH na TRH, podczas gdy pacjenci z mutacją IRS4 mieli stępioną odpowiedź na TRH. Czy w tym czasie dysfunkcja … [Read more…]

Rola IR i IGF1R w patogenezie CeH cz. 3

W niniejszym badaniu pacjenci wykazywali znacząco podobne stężenia TSH, 24-godzinne schematy sekrecji TSH i wyniki testu TRH. Dane te mogą sugerować, że centralna redukcja osi HPT u pacjentów z mutacjami IRS4 jest mediowana przez subtelną podwzgórzową dysfunkcję LEPR. Pacjenci z niedoborem leptyny mają wysoce niejednorodny fenotyp, z przypadkami opisującymi subkliniczną niedoczynność tarczycy ze zwiększonym stężeniem … [Read more…]