Lipiec 28 2016 02:48:21

Witamy na stronie Polskiej Szkoły w Cork

Aby w pełni korzystać z serwisu Polskiej Szkoły w Cork musisz się zalogować korzystając z panelu logowania po prawej stronie.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj.

Użytkowników poprzedniej wersji strony prosimy o ponowne zarejestrowanie się przy uzyciu nowego hasła

Zapraszamy

main photo

'Kultywujmy język ojczysty, aby nie przepadł gdzieś daleko, a nasze potomstwo nie zapomniało gdzie są jego korzenie...'

Oferta pracy

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Cork - oferta pracy: nauczyciel języka polskiego
Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cork zatrudni na zastepstwo od 1 września 2016 r.do 08.01.2017 nauczyciela języka polskiego w niepełnym wymiarze (ok. 12/26) czasu pracy.

  Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe – magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską lub inne studia wyższe kierunkowe o specjalności nauczycielskiej łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie filologii polskiej,

 • przygotowanie pedagogiczne (udokumentowane).
  Wymagania pożądane:
   
 • praktyczna znajomość polskiego systemu edukacji,

 • wiedza  na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski,
  doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,

 • praktyczne posługiwanie się technologiami komputerowymi


Zainteresowanych kandydatów, spełniających wymagania prosimy o składanie aplikacji zawierających następujące dokumenty: curriculum vitae, list motywacyjny, skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. W/w dokumenty prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy szkoły kierownik.cork@gmail.com lub cork@orpeg.pl do 10.08.2016.

Kandydatów prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych adnotacji o wyrażeniu zgody na posługiwanie się danymi osobowymi na potrzeby rekrutacji.

Kierownik SPK w Cork z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu rekrutacji przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Dopuszcza się możliwość rozmowy za pośrednictwem Skype’a.

Informacje na temat organizacji pracy szkoły można znaleźć na stronie www.polskaszkolawcork.pl

Lista dzieci przyjętych do klasy zerówkowej
PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017
SZANOWNI PASTWO,

DO KLASY ZERO- TAK JAK W POPRZEDNIM ROKU
DO KLAS 1, 2 I 3- NIE KUPUJECIE KSIĄŻEK
DO KLASY 4 I 5 - NIE KUPUJECIE KSIĄŻEK
DO KLASY 6- TAK JAK W POPRZEDNIM ROKU
DO KLASY 1 I 2 GIMNAZJUM- NIE KUPUJECIE KSIĄŻEK
DO KLASY 3 GIMNAZJUM- TAK JAK W ZESZŁYM ROKU

UCZNIOWIE Z KLAS, DO KTÓRYCH NIE TRZEBA KUPOWAĆ KSIĄŻEK OTRZYMAJĄ JE ZE SZKOLNEJ BIBLIOTEKI I ZWRÓCĄ JE W CZERWCU 2017.

Egzaminy maturalne leaving cert
21 czerwca 2016 po raz kolejny w Irlandii w ramach egzaminów maturalnych, tzw. leaving cert. młodzież mogła przystąpić do egzaminu z języka polskiego jako obcego. Dla maturzystów polskiego pochodzenia ten egzamin jest okazją do zdobycia dodatkowych punktów. W polskiej szkole w Cork cały rok odbywały się warsztaty przygotowujące do tego egzaminu. Uczestniczyło w nich kilkanaście osób. Zajęcia prowadziła pani Edyta Bakuła. W drugim semestrze warsztaty w całości były finansowane przez Ambasadę RP w Dublinie.
Wyniki egzaminów będą znane dopiero w sierpniu, ale mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy warsztatów oraz absolwenci naszej szkoły dostaną się na wymarzone studia.

Plan zajęć 2016 - 2017
W zakładce Plan zajęć znajduje się plan zajęć na rok 2016/2017
Listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej
KLASA 1A SOBOTA
9.00- 12.25

1. CYGAN OLIWIA
2. CZEPE DAWID
3. DOMACHOWSKA NADIA
4. GANDZEL DANIEL
5. GŁODASIK AURELIA
6. GRABSKA OLIWIA
7. JAŚKOWIAK MARTYNA
8. JUSZCZYK MATEUSZ
9. KANIA OLIVIA
10. KALINOWSKI CASPER
11. KAMIŃSKA MILENA
12. KOŚCIŃSKA ANASTAZJA
13. KOWALSKA ZUZANNA
14. KOZŁOWSKI JAKUB
15. MAJEWSKA VICTORIA
16. MAŁEK DAMIAN
17. MIŚ NIKOLA
18. NAWROT JULIA
19. PERSIŃSKA ALICJA
20. PIŁAT TAMARA
21. REGUŁA FILIP
22. SAWARYN PASCAL
23. SIEWIERSKA ZUZANNA
24. WONDOŁOWSKA JULIA
25. WÓJCIK NIKOLA
KLASA 1B SOBOTA
12.25- 15.45

1. ADAMSKI NIKOLAS
2. BOBKO ALAN
3. CROWLEY EMILIA
4. EDO KANIA JAVIER
5. FLAK MAKSYMILIAN
6. GÓRSKI ALAN
7. HADAS VICTORIA
8. KAMIŃSKA MILENA
9. KOWALEWSKI ANTONI
10. KULA OSKAR
11. LOTKOWSKI JAKUB
12. LOTKOWSKA MAJA
13. ŁASSA JULIA
14. MATYJAS MICHAŁ
15. MUSZKO JULIA
16. NEUMANN JAKUB
17. ONOSZKO ANNA
18. RĘBELSKA JULIA
19. SADOWSKI WOJCIECH
20. SŁOPIECKA JULIA
21. STOKŁOSA MARCEL
22. SUTO JULIA
23. SOBIESZEK PATRYK
24. ZAWISZA AMELIA
25. ŻABIŃSKI ALAN

KLASA 1C SOBOTA
9.00- 12.25

1. BIELIŃSKI PATRYK
2. CIOSMAK JAKUB
3. GARCARZ ERYK
4. GEJZAK MIKOŁAJ
5. HOMBEK MIKOŁAJ
6. HYTROŚ VANESSA
7. JOŃCZYK MARCIN
8. JURKOWSKI ANTONI
9. KARULEWSKA VANESSA
10. KANIA JESSICA
11. KOMORNIK OLIWIA
12. KOPCZYŃSKI FILIP
13. KOWALCZYK OLIVIA
14. KUNYSZ BARTOSZ
15. MAJERSKA LENA
16. NAWROT FRANCISZEK
17. NIJAKI WIKTOR
18. NOWAK KACPER
19. PILCH KACPER
20. POPŁAWSKI JULIAN
21. SOBIECH ALEKSANDER
22. SOCHA AMELIA
23. SZOSTAK OSKAR
24. WITAS NATALIA
25. ZIELIŃSKA KAMILAKLASA 1D NIEDZIELA 9.00-12.25
1. BOGDANOWICZ DAWID
2. BUJDASZ PATRYCJA
3. CHMIELECKA WIKTORIA
4. DANOWSKI KACPER
5. GAWEŁ DAWID
6. GĘBALA DARIA
7. GREJNER KACPER
8. GUMIENNY AMELIA
9. KACZOR ALEKSANDER
10. KAPERA WIKTORIA
11. KUKUŁA JULIA
12. KUŁECZKO INEZ
13. MARCINKOWSKI TYMOTEUSZ
14. MARKOWICZ OLIWIA
15. MELIA CONRAD
16. MŁYNARSKA MAGDALENA
17. MUZYK MAJA
18. NAZIMEK MAJA
19. NOWAK MIJA
20. PĘKALA ANITA
21. PĘKALA KINGA
22. PILEWSKI JAN
23. STĘPOWSKA PATRYCJA
24. WENTA OSCAR
25. SZPOTOWICZ MAJA

KLASA 1E NIEDZIELA
12.25-15.45

1. BOCZEK JULIA
2. DUDYS VINCENT
3. DZIUBA JAKUB
4. FORTUŃSKA KAROLINA
5.GROSZ OLIVIA
6.HAJDUK TOMASZ
7.JANIK JAKUB
8. ŁAŻNIAK OLIWER
9.MŁYNARSKI WIKTORIA
10. MOROKISZKA FILIP
11.NAPIERAJ DAVID
12. NOWAK SARAH
13. MURAWKA ADRIAN
14.SZCZEPAŃSKI ADAM
15. PODOLSKA ALICJA
16. PTAK OLGA
17. RÓŻYŃSKA WERONIKA
18. SĘDZICKI KRYSTIAN
19. SKAWIŃSKI LUCJAN
20.SŁOWIŃSKI OLIWER
21.WOŁOSZYN VANESSA
22. WNUKOWSKA WIKTORIA
23. WRÓBLEWSKA VICTORIA
24. ZAJĄC OSKAR
25. ZDRZALIK NIKOLA

REZERWOWI:
1. TUŻNIK JULIA
2. JURANEK POLA
3. SOBIECH ALEKSANDER
4. KUŚ OLIWIER
5. DERDOWSKI IGNACY
6. KLONECKA MILENAWSPOMAGANIE ROZWOJU JĘZYKOWE DZIECKA DWUJĘZYCZNEGO

Garść ciekawych materiałów i pomocyDwujęzyczni mogą więcej!Dziękujemy serdecznie dr.Marcinowi Szczerbińskiemu oraz psycholog mgr Dorocie Kędrze za przygotowanie i poprowadzenie interesującego spotkania na temat dwujęzyczności. Odbyło się ono w naszej szkole w sobotę i uczestniczyły w nim klasy 4, 5, 6 oraz gimnazjum. Spotkanie miało na celu nakreślenie uczniom jakich korzyści będą doświadczać używając dwóch lub kilku języków, jak wygląda nauka i czasem trudności osoby dwu-lub wielojęzycznej. Nasi uczniowie nabywają bogatych doświadczeń w posługiwaniu się kilkoma językami i mogą być z siebie dumni, że tak dobrze sobie radzą w wielokulturowym środowisku. Dzielili się swoimi doświadczeniami w szkole irlandzkiej, polskiej, niejednokrotnie rolami jako tłumacze. Uczniowie bardzo polubili „Johnny’ego” na którym były demonstrowane ośrodki mowy, słuchu czy magazynowania pamięci. Każdy chciał wziąć do ręki sztuczny mózg Johnny’ego i własnoręcznie dotknąć miejsc, odpowiedzialnych za przetwarzanie masy danych, w dwóch kodach językowych, z którymi mózg osoby dwujęzycznej tak sprawnie sobie radzi.


Wśród długofalowych i udowodnionych pożytków z posługiwania się np. dwoma językami wymieniane są: większa elastyczność intelektualna, wielozadaniowość i empatia.


Poniżej więcej informacje dla zainteresowanych


Zastanawiacie się, jak pomóc własnemu dziecku lepiej rozwinąć mowę i język?
W internecie znajdziecie sporo pożytecznych materiałów i pomocy. Oto kilka z nich:


NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017
KTO DO KLASY PIERWSZEJ ???


PRZYWRÓCENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DLA 7-LATKÓW:

Nowelizacja przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków. Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).

Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej.

Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;
urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO W CORK
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY ZAPRASZAMY DO ZAPISYWANIA SIĘ DO DRUŻYN: ZUCHOWEJ I HARCERSKIEJ ORAZ DO WĘDROWNIKÓW.

LEGITYMACJE SZKOLNE
SZANOWNI PAŃSTWO !!!

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE LEGITYMACJI LUB LEGITYMACJI JUŻ WYDANYCH DO PODBICIA - DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA.

DYREKCJA SZKOŁY
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło


Znajdź nas na Facebooku

Blog Polskiej Szkoły w Cork
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

24/07/2016 21:37
Potrzebuje rozpiskę książek do 6 klasy

19/07/2016 12:14
Witam. Jakie ćwiczenia do pierwszej klasy?

18/07/2016 15:53
Mam pytanie kiedy jest rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1 podstawówki. Jest tu może jakaś mama której dziecko idzie do 1c. Proszę o wiadomosc

12/07/2016 00:54
jak jest z tymi podrecznikami do 6 klasy bo na stronie polskiej szkoly widnieje ze trzeba kupic ksiazki do polskiego i histori a na stronie renatki sa tylko dwie ksiazki do historii ?????

06/07/2016 18:33
Witam,skąd mam wziąć listę podręczników do 1kl.gimnazjum,bo na stronie,, Renatki,, nie ma wykazu książek do gimnazjum.Nie wiem jakie kupić i gdzie?proszę o odp

03/07/2016 22:46
witam.kiedy można się spodziewać lisy podręczników do 3 gimnazjum na rok 2016-2017?

01/07/2016 21:36
Czy jest mozliwa informacja na temat listy zerowek i ksiazek do zerowki?

27/06/2016 14:44
kiedy bedzie wykaz podrecznikow na nowy rok szkolny

05/06/2016 20:43
kiedy zakonczenie roku szkolnego

01/06/2016 13:02
Joaszka . Piknik zostal niestety odwolany .Dzieci w szkole beda mialy gry i zabawy z wychowawcami ..

Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 104,071
· Najnowszy użytkownik: paulinaozpartners ksiegarnia renatka together duszpasterstwo Polska Ambasada w Dublinie saba Flash not detected
Wygenerowano w sekund: 0.03 2,700,508 Unikalnych wizyt