Rola IR i IGF1R w patogenezie CeH cz. 4

U pacjentów opornych na leptynę stwierdzono prawidłową czynność tarczycy lub niski poziom FT4 w połączeniu z prawidłowymi poziomami TSH, podobnie jak u pacjentów z mutacjami w IRS4. Jednak ci pacjenci wykazywali przesadzoną i utrzymującą się odpowiedź TSH na TRH, podczas gdy pacjenci z mutacją IRS4 mieli stępioną odpowiedź na TRH. Czy w tym czasie dysfunkcja IRS4 pacjentów może mieć dysfunkcję LEPR, jest wysoce spekulatywna i mechanizm odpowiedzialny za rozwój CeH w tych osobach wymaga dalszych badań.

Interesującym tematem do dalszych badań jest bioaktywność TSH u pacjentów z mutacjami IRS4. Zmniejszoną bioaktywność TSH opisano w kilku mendlowskich przyczynach izolowanej CeH, takich jak mutacje w TSHB i TRHR. Czy tak jest również w przypadku pacjentów z mutacjami IRS4, pozostaje jeszcze do zbadania.

Podsumowując, zidentyfikowaliśmy mutacje IRS4 u pacjentów z wrodzoną izolowaną CeH. Chociaż myszy Irs4 KO nie wykazywały CeH, dane ludzkie sugerują, że IRS4 reprezentuje nową genetyczną przyczynę izolowanej CeH.